Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äldre prioriteras i Luleå kommun

Luleå kommun har under året genomfört en rad satsningar där äldres behov av hjälp prioriteras. – Vi känner inte alls igen oss i Sveriges Radios reportage om att färre äldre får hjälp av äldreomsorgen, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Bergvikens vård- och omsorgsboende

Bergvikens vård- och omsorgsboende

Senaste satsningen med start i oktober är Äldresupporten som med råd och stöd ska bidra till en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet för Luleås äldre där syftet är att det ska bli lättare att få kontakt med äldreomsorgen.

Tidigare i år öppnades fler platser på Bergvikens vård- och omsorgsboende, som nu har 144 platser och därmed är Luleås största. I samband med det genomfördes satsningar på trygghetsplatser för de svårast sjuka som under en kortare tid behöver säker vård och omsorg. Resultatet är mycket lyckat och kommunen kan nu ta hem alla patienter från sjukhuset inom tre dagar när de är utskrivningsklara.

Nästa nya vård- och omsorgsboende öppnas på kronan i årsskiftet 2020/2021 där 144 platser är planerade.

- När behov uppstår för våra äldre ser vi till att göra något åt det, säger Fredrik Hansson.

Sveriges Radios nyhet om att färre äldre får hjälp av äldreomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster