Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Välkommen till höstens aktiviteter för anhörigstöd

Vårdar eller stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt, har en beroendesjukdom eller psykisk ohälsa? Anmäl dig till höstens aktiviteter!

En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många anhöriga känner sig ensam med allt ansvar, men så behöver det inte vara. Låt oss hjälpa dig och kom till någon av våra aktiviteter i höst.

Anmälan och Kontakt

Under varje aktivitet i Program för aktiviteter inom anhörigstöd hösten 2018länk till annan webbplats finns information om hur du anmäler dig.