Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt hem för katten Pelle

Katten Pelle har bott på Ingridshems vård- och omsorgsboende i 15 år. Nu behöver Pelle hitta ett nytt hem. Ansvarig områdeschef berättar orsaken.

"Pelle flyttade in på Ingridshem för ungefär 15 år sedan, ett beslut han själv fattade, helt plötsligt fanns han på boendet. Katten Pelle har varit omtyckt och till stor glädje för både boende och personal. Forskning visar att samvaro med djur har en positiv påverkan på många människor något som Pelle verkligen bevisat.

Under senare tid har vi uppmärksammat att Pelle alltmer vaktat sitt revir och motat bort ovälkomna besökare. För en tid sedan hamnade Pelle i slagsmål med en hund som passerade på gångvägen nedanför Ingridshem. Hundägaren fick besöka veterinär för att få hundens sårskador omsedda men även besöka läkare för egna skador.

Troligtvis så har Pelle fyllt 15 år, trots den höga åldern har han en fin päls och verkar i övrigt må bra. Men med anledning av Pelles förändrade beteende, i kombination med hans höga ålder, såg vi ingen annan utväg än att tvingas ta bort honom. Efter midsommarhelgen blev vi dock kontaktade av Kattakuten som ville försöka att hitta en ny familj för Pelle. Ett nytt hem där Pelle kan bo på landet, hos någon som inte har andra hundar eller katter vore den bästa lösningen.

Pelles situation engagerar många personer, otaliga inlägg har skrivits exempelvis på Facebook där vårt/mitt beslut ifrågasätts. Ett beslut att avliva ett djur är inget som fattas lättvindigt, vi har diskuterat för och nackdelar samt olika lösningar.

Att vara chef innebär att ibland ta svåra beslut och att ifrågasättas för fattade beslut. I detta fall såg jag ingen annan lösning eftersom vi som djurägare har ett ansvar och i det ansvaret ingår att inte orsaka skada för andra djur och människor. Som djurägare är det ibland svåra ställningstaganden man måste ta, denna gång var det extra svårt eftersom Pelle ägdes och älskades av boende och personal på Ingridshem och det blev jag som områdeschef som tog det svåra beslutet.

Jag hoppas att Pelle kommer till ett nytt hem där han kan trivas och hitta ett lugn.

Ann-Christin Lahti, områdeschef"