Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO godkänner kommunens åtgärder

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att avsluta ärendet som rör tillsyn av nattinsatser vid Solbackens vård- och omsorgsboende. IVO anser att socialnämnden har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som identifierades i samband med händelsen.

Det var en närstående som i våras anmälde socialnämnden för att det var oklart om en anhörig hade fått sina nattinsatser utförda vid boendet.

IVO gör nu bedömningen att socialnämnden har hanterat klagomålet i enlighet med ledningssystemet för det systemtiska kvalitetsarbetet och avslutar därmed ärendet.