Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bortglömd anmälan skickas till IVO

Anna Fors

Luleå kommun har anmält sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sedan medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) hittat en anmälan som är två år gammal och som inte har skickats in till IVO enligt de rutiner som finns. Anmälan gällde en fallolycka inom äldreomsorgen.

Anna Fors är verksamhetschef inom vård och omsorg.

Hur har ni kunnat glömma att skicka in anmälan till IVO?

– Vi upprättade en avvikelse enligt våra rutiner och en Lex Maria som vi av något skäl inte skickade in. Jag kan inte se det på något annat sätt än att det är den mänskliga faktorn som spelat in här.

Men finns det inte ett kontrollsystem som larmar om en anmälan är upprättad men inte har skickats in?

– I dag har vi det men vi hade inte det då.

Vad händer nu med anmälan?

– Vi har skickat den till IVO och de handlägger ärendet enligt deras rutiner.