Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Måltidsprojektet tar ny fart

Fredrik Carlsson

Fredrik Carlsson är ny projektledare för måltidsprojektet som ska leverera mat till äldre.

Luleå kommun har ingått avtal med Piteå kommun som från och med februari år 2019 ska leverera mat till äldre inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende.

Vad jobbar du med just nu i måltidsprojektet?

– Vi är i en genomförandefas vilket innebär lite mer operativt arbete. Det handlar om att förbereda och genomföra upphandlingar, säkerställa befintliga lokaler och utrustning, planera utbildning för personal, informera om projektet och samordna aktiviteter med Piteå kommun.

Det är ett snävt tidsschema, kommer ni verkligen lyckas leverera mat från Piteå till våra äldre i Luleå från och med februari?

– Ja, det kommer vi att göra. Tidsschemat kan upplevas pressat men det handlar inte om vi kommer kunna leverera maten utan hur vi ska göra det så effektivt som möjligt.

Hur ska ni göra det?

– Vi måste analysera och optimera varje process i måltidsproduktionen så att det blir så effektivt som möjligt. 

Läs tidigare artiklar om måltidsproduktionenlänk till annan webbplats