Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lika ersättning för funktionsnedsatta

Nu blir habiliteringsersättningen lika för alla funktionsnedsatta personer som har beslut om sysselsättning i Luleå kommuns dagliga verksamheter. Det beslutade socialnämnden under maj månad.

Alla som har sysselsättning i kommunens dagliga verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL) ska få lika stor habiliteringsersättning.

Det var tidigare skillnader i ersättningen men nu korrigeras detta och den nya ersättningen blir 8 kronor per timme eller lägst 24 kronor per dag.

Beslutet börjar gälla från och med juni och påverkar 92 funktionsnedsatta personer av 530.

Totalt kostar den ökade habiliteringsersättningen 5 000 kronor per månad för socialförvaltningen i Luleå. Kostnaden kommer att finansieras med stimulansmedel från socialstyrelsen.