Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen Lex Maria-anmäler sig själva

Katarina Morin

Socialförvaltningen i Luleå kommun anmäler sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sedan en boende vid ett vård- och omsorgsboende av misstag fått en annan patients läkemedel.
– Vi har sett över rutinen för läkemedelshanteringen och förändrat vårt arbetssätt för att undvika att något liknande inträffar igen, säger Katarina Morin, områdeschef inom vård och omsorg.

Den felaktiga medicineringen orsakade lågt blodtryck hos patienten men det var ingen risk för bestående vårdskada.

I kommunens egen utredning, gjord av medicinsk ansvarig sjuksköterska, konstateras däremot att personen utsattes för risk när personalen inte följde rutinen hur läkemedel ska ges.

Ytterligare åtgärder som har vidtagits är:

  • Samtlig personal ska genomgå delegationsutbildning och göra en skriftlig test innan de får delegation för att dela mediciner.
  • Kommunens sjuksköterska deltar vid arbetsplatsträffar för samtal och besvara frågor.
  • Enhetschef och sjuksköterska går varje vecka en rond på respektive avdelning.
  • Gäster som tillfälligt bor i verksamheterna erbjuds ett id-band för att säkerställa att rätt brukare får rätt medicin.