Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Batterivägens stödboende på Lulsundet invigdes under måndagen.

Batterivägens stödboende är invigt

I går invigdes Batterivägens stödboende på Lulsundet i Luleå. Barbro Enbom har flyttat från Strandvikens stödboende på Malmudden och hon är nöjd med sin nya tillvaro.
– Det är bra här och personalen har hjälpt oss jättemycket vid flytten, säger hon.

Socialnämndens ordförande, Fredrik Hansson, klippte invigningsbandet och det var många som ville gratulera det nya stödboendet som har 14 mindre lägenheter samt gemensamma utrymmen för olika aktiviteter.

Under våren kommer stödboendets exteriör att göras klart och de boende har fina gräsmattor och uteplatser att se fram emot.

Socialnämndens ordförande Fredrik Hansson.

Luleås socialchef Gabriella Sjöström, till vänster, överlämnade en blomma till enhetschefen Eva Wänstedt.