Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anhörigutbildningar i demens

Till hösten startar vi nya anhörigutbildningar för dig som har en förälder eller make/maka med demenssjukdom.

Det är Luleå kommuns demensteam som håller i utbildningarna.

Under träffarna kommer du som är anhörig att få information om sjukdomen samt träffa våra arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Du får även veta hur man bemöter personer med demens och vilken hjälp som finns att få för dig och din närstående.

Alla våra utbildningsgrupper är slutna med tystnadsplikt.

Läs mer om utbildningarna och hur du anmäler dig.