Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stora kostnader för personlig assistans

Fredrik Hansson

Socialnämnden i Luleå har haft ökade kostnader motsvarande 21 miljoner kronor för personlig assistans under år 2017. Nu föreslår socialnämnden kommunfullmäktige att underskottet inte ska belasta nämndens resultatutjämningsfond.
– Vi kan konstatera att Försäkringskassans restriktivare tillämpning av personlig assistans har lett till en stor kostnadsökning för Luleå kommun och det är kostnader som vi inte har kunnat påverka, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande. 

I praktiken innebär Försäkringskassans tolkning av lagen om statlig assistansersättning att när personer fått avslag på sin assistansansökan då tvingats ansöka hos kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det har i sin tur medfört en stor ökning av kommunens assistanskostnader.

Luleå kommun ser däremot ingen ökning av kostnaderna för personlig assistans under år 2018.