Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Här är resultatet från dialogmötet kring upplevelserna av socialtjänsten

Kommunen hade ett dialogmöte den 18 januari för att ta reda på hur Luleås invånare upplevde kontakten med socialtjänsten. Nu har vi sammanställt svaren.

Dialogmötet hölls i Kulturens hus under förmiddagen och eftermiddagen. Arbetsgruppen kommer nu att fortsätta arbetet med att sammanställa svaren till en handlingsplan.

Återställ
Fråga 1
Återställ
Fråga 2
Återställ
Fråga 3