Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialnämndens ordförande Fredrik Hansson invigde kommunens nya anhörigcentrum.

Festlig invigning av anhörigcentrum

Många var intresserade av kommunens nya anhörigcentrum som invigdes under måndagen. Socialnämndens ordförande Fredrik Hansson invigningstalade och klippte det sedvanliga bandet.

Två anhörigkonsulenter och en anhörigstödjare arbetar vid anhörigcentret. Att ge stöd till anhöriga är inget nytt vid kommunen som år 2007 anställde sin första anhörigkonsulent.

– Egentligen började vi arbeta med anhörigstöd redan året före, 2006, så vi har varit i gång ganska länge nu, sa Monica Forsberg, områdeschef för anhörigcentret.

Nu samlas alla kompetens kring anhörigstöd i ett center som fysiskt är placerat vid Bergvikens nya vård- och omsorgsboende.

Invigningen bjöd på rundvandring i de nya lokalerna och sång och musik av Jonas Björnström och Görel Särs.