Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Föräldrasupportens experter EvaLena Johansson-Bergman, Pia Keisu, Agnetha Larsson, Inger Andersson-Elenius, Johan Lodin, Johanna Henriksson och Ulrika Nygård (fr v)stöttar föräldrar i smått och stort.

Föräldrasupportens experter EvaLena Johansson-Bergman, Pia Keisu, Agnetha Larsson, Inger Andersson-Elenius, Johan Lodin, Johanna Henriksson och Ulrika Nygård (fr v) stöttar föräldrar i smått och stort.

Supporten som hjälper många föräldrar

Luleå kommuns föräldrasupport har sedan den 1 juli år 2016 hjälpt föräldrar till över 300 barn. Supporten erbjuder vägledning till föräldrar och anhöriga med barn och ungdom mellan 0–20 år.

EvaLena Johansson Bergman är familjebehandlare och har jobbat vid föräldrasupporten sedan starten. Hon berättar att de erbjuder hjälp och stöd i ett tidigt skede innan problemen med barnen blivit för stora. Föräldrarna får främst rådgivning i frågor som handlar om konflikter i familjen, problem med kompisar, svår skolsituation eller blyga och ängsliga barn.

EvaLena och hennes kollegor träffar också föräldrar som känner att det är svårt att nå fram till sin tonåring eller är orolig över att tonåringen provar alkohol eller andra droger.

– Föräldrar uppskattar möjligheten att få sitta i lugn och ro och prata tillsammans med någon utomstående om sin oro kring barnet. De säger ofta att kontakten med oss vid föräldrasupporten har lett till att konflikter med barnet har minskat och de känner sig stärkta i sin roll som förälder.

Det är inte bara föräldrar som söker stöd hos föräldrasupporten. Bonusföräldrar och mor- eller farföräldrar är också välkomna.

–Eftersom vi inte träffar några barn så behöver man inte vårdnadshavarens samtycke för att kontakta oss, säger EvaLena Johansson Bergman.

Föräldrasupporten är en kostnadsfri rådgivning och familjebehandlarna för inga journaler. Rådgivningen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och handlar om hur man som förälder gör för att bevara och stärka en nära relation med sitt barn även under jobbiga perioder som tonåren.

–Vi hjälper också föräldrar att tänka kring gränser och konsekvenser men framför allt ger vi konkreta råd kring hur man löser problem tillsammans med sitt barn, säger EvaLena Johansson Bergman.

Kan du ge mig som förälder till ett utåtagerande barn ett konkret råd, vad ska jag tänka på och hur ska jag göra?

– Försök att behålla ditt eget lugn och trappa inte upp konflikten. Kom ihåg att skälen bakom ett ilskeutbrott löser man bäst vid ett annat tillfälle, när både du och ditt barn är lugna.

Hur tar men enklast kontakt med er om man som förälder vill ha stöd och hjälp?

– Det är enkelt, ring eller mejla oss. Vi brukar kunna ge en mötestid samma vecka eller veckan därpå, säger EvaLena Johansson Bergman.

Läs mer om föräldrasupporten på: www.lulea.se/foraldrasupporten

Text: Fredrik Winneborn, foto: Magnus Stenberg