Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tyck till om kommunens anhörigstöd

Vårdar eller stöttar du en närstående? Vi vill veta vad du tycker om anhörigstödet som
Luleå kommun erbjuder.

Enkätfrågorna fokuserar på information, bemötande, delaktighet och samarbete.

Resultatet ska rapporteras till politiker och tjänstemän i Luleå kommun.

Det är frivilligt att medverka, ditt svar är anonymt och du kan svara på svenska eller finska.

Jag vill fylla i enkäten.länk till annan webbplats