Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Revisorkritik i kommunens arbete med missbruksvården

Foto: Shutterstock

KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete med beorende- och missbruksvården samt äldreomsorgen.

Revisorerna anser att styrning och uppföljning fungerar inte inom missbruksvården. Arbetet med att utveckla rutiner och metoder har fått stå tillbaka på grund av att det inte har funnits tillräckligt med personal.

Kommunen kritiseras också för att personer med beviljade insatser har inte fått dessa verkställda direkt.

– Vi tar det här på största allvar och vi jobbar hårt med att locka socionomer till socialförvaltningen men det är inte helt enkelt att rekrytera, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Nämnden får också kritik för att man låter flera avdelningar inom socialförvaltningen utreda och besluta om försörjningsstöd vilket gör att handläggningen inte sker likvärdigt.

Hur ser du på den kritiken?

– Anledningen till att flera avdelningar sköter försörjningsstödet är av praktiska skäl och gör att det går snabbare för oss att ureda och besluta, säger Fredrik Hansson.

Äldreomsorgen granskad

Kommunrevisonen anser att Luleå har höga kostnader för äldreomsorgen och vill att socialnämnden ska identifiera vad det är som orsakar dessa.

Vidare konstaterar man att det finns för många styrdokument vilket skapar otydlighet samt att planer och riktlinjer ska uppdateras. Revisorerna rekommenderar också att personalförsörjningen ska prioriteras.

– Vi har stora utmaningar inom äldreomsorgen men vi har under hela fjolåret följt utvecklingen noggrant och gör det även under 2018, säger Fredrik Hansson.

Socialnämnden ska senast den 28 februari svara på granskningsrapporterna.

Kommunrevisionen kommer under året göra ytterligare en granskning men utifrån ett brukarperspektiv.