Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bergvikens vård- och omsorgsboende får nu ännu fler platser för äldre.

Nytt vård- och omsorgsboende klart för inflyttning

Katarina Morin

Nu är Bergvikens nya vård- och omsorgsboende klart.
– Det är ett 30-tal äldre som har flyttat in och det är full aktivitet med att planera så att hela huset fylls, säger Katarina Morin, områdeschef vid Luleå kommun.

Det nya vård- och omsorgsboendet är byggt i anslutning till det äldreboende som invigdes för snart fyra år sedan.

Nu har Bergvikens vård- och omsorgsboende totalt 16 avdelningar med 144 platser. Av dessa är åtta avdelningar avsedda för vård och omsorg och fyra avdelningar är för de äldre som är svårt sjuka. Därtill finns det två trygghetsavdelningar (18 platser) och två korttidsavdelningar (18 platser).

Vad är en trygghetsplats?

– Det är för personer som är utskrivningsklara från sjukhuset men inte kan återvända till sina hem. En trygghetsplats kan också användas av en person som bor hemma men som fått sämre hälsa och behöver omvårdnad under en längre eller kortare tid, säger Katarina Morin.

Vid trygghetsavdelningarna kommer det att finnas en högre sjuksköterskebemanning och hur länge man får bo på avdelningen beror på vilket behov av återhämtning som finns.

– Det viktiga är att personen återhämtar sig och blir sitt bästa jag innan de åker hem igen.

Fyrens korttidsboende samt dagverksamheterna Kajutan och Sjöbodan kommer också att flytta till Bergviken inom kort.

Invigning av det nya vård- och omsorgsboendet kommer att ske den 15 februari.