Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regnbågens korttidsboende i Södra Sunderbyn.

Översyn av korttidsboenden har påbörjats

Katarina Välimaa

Luleå kommun har tre korttidsboenden för funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna. Nu utreds det om alla tre korttidsboenden behövs. Orsaken är en låg beläggning sett över hela året.
– Vi har inte full beläggning och vi tittar nu på om vi kan samnyttja lokalerna utan att det blir sämre för målgruppen, säger Katarina Välimaa, områdeschef vid Luleå kommun.

Katarina Välimaa säger att tanken med att eventuellt slå ihop ett eller två korttidsboenden är att stärka samarbetet i personalgruppen men hon betonar att detta bara är i planeringsstadiet.

Om tre korttidsboenden blir till ett eller två, blir det inte sämre kvalitet för de individer som bor där?

– Nej, det blir det inte, tvärtom. Genom att samverka med varandra så kommer personalens kompetens att tas tillvara på och för de som bor i korttidsboendena kommer det att bli ännu bättre, säger Katarina Välimaa.

I korttidsboenden bor individer som har stora omvårdnads- och/eller hjälpbehov under en kortare tid. Syftet är att avlasta familjer och anhöriga samtidigt som individen får ett ett miljöombyte och mer tid för social gemenskap med andra.

Läs mer om korttidsboendena i Luleå kommun.länk till annan webbplats

Frågor och svar

Hur låg är beläggningen på våra korttidsboenden?
Vi har en beläggning på 50-90 procent men det ser väldigt olika ut över hela året.

Det är stora åldersskillnaderna på våra korttidsboenden, kan alla individer umgås i ett och samma korttidsboende?
Ja, det ska det göra i de flesta fall. Vi planerar in besluten om vistelse vid korttidsboende utifrån individens behov och matchar planeringen utifrån detta.

I dag tar korttidsboendena emot akutplaceringar, kommer det att gå om platserna blir färre och korttidsboendena slås ihop?
Det vet vi inte i dag, det får översynen ta reda på.

För att få komma till ett korttidsboende krävs ett beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om antalet beviljade dygn för en individ dras ned på grund av platsbrist, hur kommer det att påverka familjerna som behöver avlastning?
Det kommer inte att ske. Individens behov kvarstår och vi har ett uppdrag att se till att verkställa det beslutet.