Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gänget från Workplace Luleå tillsammans med Magnus Nilsson från Nyhléns Hugosons.

Hög etableringsgrad bland utrikesfödda
– en nyckel för tillväxt i Luleå

Luleå har en av landets högsta etableringssiffror när det kommer till andelen nyanlända invånare. Detta är en nyckel för den fortsatta tillväxten i regionen.

Alla personer mellan 20-64 år som får uppehållstillstånd i Sverige har rätt att få en etableringsplan. 90 dagar efter att etableringsplanen är avslutad har 54,8 procent kommit ut i arbete eller studier i Luleå. I riket är samma siffra 31,6 procent.
- Det är helt avgörande att utrikesfödda i Luleå snabbt kommer in på arbetsmarknaden och det uppdraget klarar vi bättre än de flesta, vilket är glädjande, säger Niklas Nordstöm, kommunalråd Luleå.

Samverkan – en framgångsfaktor

Arbetsförmedlingen har gjort en jämförande analysöppnas i nytt fönster av olika arbetsförmedlingars resultat inom etableringsuppdraget. En av framgångsfaktorerna som lyfts fram är samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun.
- Luleå visar fina etableringssiffror och det beror till stor del på att vi har en målinriktad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen med fokus på kompetensförsörjning, säger Sven Lindahl, tf. förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen.

Konkurrens om arbetskraft – en spännande utmaning

Ett företag som bidrar till tillväxten i regionen är Nyhléns Hugosons. De deltar i kommunens, Arbetsförmedlingens och Europeiska Socialfondens samverkansprojekt Workplace Luleåöppnas i nytt fönster.
- Vi är i en tillväxtfas och rekryterar löpande. För oss är det en spännande och utmanande tid då det är låg arbetslöshet och hög konkurrens om kompetent personal. Det innebär att vi som arbetsgivare måste tänka i nya banor när vi ska rekrytera, säger Magnus Nilsson, VD Nyhléns Hugosons.

Flera fördelar med breddad rekrytering

Magnus Nilsson gläds över sina senaste rekryteringar.
- Vi är idag en mångkulturell arbetsplats med 15 olika nationaliteter bland våra anställda. Nu har vi fått in två nya medarbetare via Workplace Luleå som har bra utbildningar från sina hemländer samtidigt som de har visat sig vara duktiga och intresserade, säger han.

Luleå strävar efter att växa. För att lyckas med detta är det viktigt att personer som kommer hit från andra länder väljer att stanna kvar och kommer in på arbetsmarknaden.
- För att företag och offentlig sektor ska klara kompetensförsörjningen och att Luleå ska växa måste vi gemensamt lyckas med integrationen, säger Niklas Nordström.

Hos Nyhléns Hugosons ser man flera fördelar med att bredda sin rekrytering på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.
- Vi ser en möjlighet att komma åt duktiga människor som vi sedan kan vidareutveckla hos oss. Samtidigt vill vi vara med och ta ett socialt ansvar i Luleå och hjälpa människor in på arbetsmarknaden, avslutar Magnus Nilsson.

Fakta: Vad är en etableringsplan?

En etableringsplan innehåller olika aktiviteter som ska stödja den nyanlände på vägen till arbete. Vilka aktiviteter planen innehåller beror på dennes behov, men den ska minst bestå av Svenska för invandrare, arbetsförberedande insatser (till exempel praktik, validering av utbildnings- och yrkeserfarenheter) och samhällsorientering som syftar till att ge grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Utgångspunkten är att aktiviteterna i etableringsplanen ska ge sysselsättning på heltid, vilket innebär 40 timmar i veckan. En etableringsplan kan vanligtvis omfatta 24 månader, om den nyanlände är föräldraledig på deltid kan den förlängas i 8 månader.

Källa: arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster