Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sociala insatsgruppen hjälper ungdomar

Lahib Yousif

Luleå kommun har startat en social insatsgrupp för ungdomar 13-18 år som vill sluta med missbruk och kriminalitet.
– Ungdomar som behöver stöd och hjälp att bryta med kriminella nätverk eller som riskerar att hamna i kriminalitet är de som ska få hjälp av oss, säger Lahib Yousif, projektledare för den sociala insatsgruppen i Luleå.

Den sociala insatsgruppen (SIG) ska i samarbete med polisen, andra myndigheter och frivilligorganisationer hjälpa ungdomar som kan vara i riskzonen för missbruk och kriminalitet.

– Det kan till exempel handla om att hjälpa ungdomen att stärka sitt sociala nätverk, ge stöd i skolarbetet eller sysselsättning och även att hitta en meningsfull fritid, berättar Lahib Yousif.

SIG ansvarar för att alla som hjälper ungdomen görs delaktiga. Ungdomen måste dock ge sitt samtycke till den hjälp som ges.

Läs mer om sociala insatsgruppen.