Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Magdalena Jonsson är projektledare och har utrett hur maten till våra äldre i Luleå kommun ska levereras.

Magdalena Jonsson är projektledare och har utrett hur maten till våra äldre i Luleå kommun ska levereras.

Luleå och Piteå samarbetar för att leverera mat till äldre

Luleå kommun ska ingå avtal med Piteå kommun om cirka 745 000 portioner mat per år till brukare inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden.
– Piteå kommun har en kvalitetssäkrad måltidsproduktion samt en bra och väl fungerande kostorganisation, säger Magdalena Jonsson, projektledare.

Köket i Öjebyn använder en relativt stor del närproducerade råvaror i maten vilket är bra för miljön och kvaliteten. Magdalena Jonsson berättar att det är bara huvudrätten i måltiden som kommer att lagas i Öjebyn och fraktas till Luleå. Det innebär att Luleå kommuns egen personal vid vård- och omsorgsboendena kokar potatis, pasta eller ris samt tillagar sallader och andra tillbehör. Det är samma upplägg som Region Norrbotten har i dag.

– För våra äldre i Luleå blir det en kvalitetsförbättring i och med att de kommer att få fyra olika rätter att välja mellan i stället för en rätt som är i dag.

Stor oro kring leveranser

Eftersom samverkansavtalet med Region Norrbotten upphör i början av 2019 behövde kommunen hittar en ny lösning för matleveranser till de äldre. Luleå kommun har fått kritik hur matfrågan till äldre har hanterats. Bland annat är man orolig över hur maten ska transporteras mellan Piteå och Luleå.

– Den kommer att transporteras tre gånger i veckan i miljövänliga bilar. Det är lika många gånger som den transporteras i dag från Sunderbyn, säger Magdalena Jonsson.

Det är längre avstånd mellan Piteå och Luleå än Sunderbyn och Luleå, hur kommer maten hållas färsk under transporten?

– Maten hålls kyld och kylkedjan kommer att hållas intakt hela vägen. Vi ligger klart under de gränsvärden som gäller och kan utan problem garantera en mycket god matkvalitet, säger Magdalena Jonsson.

Varför kan inte Luleå kommun bygga egna kök och laga huvudrätten till våra äldre där?

– I de utredningar som Luleå kommun gjort ser vi att det innebär stora kostnader att bygga eget kök och även att skapa en kostorganisation. Genom samverkan med Piteå kan vi skapa samordningsfördelar och hushålla med våra offentliga medel.

Maten till våra äldre är viktigt för Luleå kommun som nu ser över hur matproduktionen ska se ut från och med år 2019.Foto: Viveka Österman

Maten till våra äldre är viktigt för Luleå kommun som nu ser över hur matproduktionen ska se ut från och med år 2019.Foto: Viveka Österman

Beslut om samverkan

Kommunfullmäktige i Luleå tog i slutet av oktober ett beslut om en avsiktsförklaring tillsammans med Piteå kommun. En gemensam nämnd ska bildas och ett samverkansavtal vilket reglerar hur det slutgiltiga samarbetet ska se ut mellan kommunerna, ska klubbas i slutet på året.

Fredrik Winneborn