Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi söker kontaktpersoner

Luleå kommun söker kontaktpersoner som kan teckenspråk och kontaktpersoner som har kunskap om HBTQ-frågor. Vi har stort behov av framför allt manliga kontaktpersoner.

Att vara kontaktperson innebär att man är en vän som ger råd och stöd i olika vardagssituationer och hjälper till att bryta den isolering som ofta är följden av ett funktionshinder.

Tillsammans planerar ni aktiviteter utifrån individens behov.

Din främsta uppgift som kontaktperson är att vara en vän att umgås med och som går att lita på.

Är du intresserad av att bli kontaktperson och kan teckenspråk eller har kunskap om HBTQ-frågor? Lämna din intresseanmälan här.

Veta mer

Läs mer om att vara kontaktperson.