Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt ramavtal för HVB-hem

Fredrik Hansson

Luleå kommun har tecknat ett ramavtal med 64 olika leverantörer vad gäller hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga under 21 år.
– Vi har saknat ett avtal inom detta område så det känns naturligtvis jättebra att vi har ett nu, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Avtalet gäller för perioden 2017-11-06 – 2018-11-05 med möjlighet till förlängning i fyra gånger tre månader.

Luleå kommun och de olika leverantörerna har tecknat ett lokalt avtal till skillnad från de ramavtal som Luleå kommun har inom HVB för vuxna med missbruk samt konsulentstödd familjehemsvård. I dessa områden har Luleå kommun deltagit i Sveriges kommuner och landstings samordnade upphandling.

Kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna i HVB i Luleå uppgår till cirka 40 miljoner per år.