Lösning på gång för natthärbärge under vintern

Det pågår en aktiv dialog mellan kommunen och en nybildad ideell förening som är intresserad av att driva ett natthärbärge i Luleå under vinterhalvåret.

Om allt går vägen startas natthärbärget upp under december och håller öppet fram till sista april i tidigare lokaler på Repslagaregatan.

Om kommunen inte lyckas nå en lösning med föreningen står Luleå utan natthärbärge. I så fall kommer lösningen att vara som under resterande del av året, vilket innebär att individer som är i en nödsituation kan ansöka om ekonomiskt stöd för mat och annat. Ansökan prövas individuellt och mot både nödperspektivet och andra krav som ställs för att få ekonomiskt stöd. Utsatta EU-medborgare kan till exempel beviljas stöd till en resa till ambassaden i Stockholm.

– Vi hoppas nu på att vi når en lösning även för den här vinterns natthärbärge, säger Carin Johansson, områdeschef individ- och familjeomsorg.