Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i arbetet med äldre

Gabriella Sjöström

Luleå kommun får ett förbättrat resultat i årets Öppna jämförelser för arbetet inom hemtjänsten.
– Trenden går åt helt rätt håll och jag är extra stolt och glad över att det utvecklingsarbete som vi påbörjade 2016 inom hemtjänsten visar ett förbättrat resultat, säger socialchefen Gabriella Sjöström.

Resultatet av hur äldre i Luleå kommun upplever vården och omsorgen redovisas årligen i något som kallas för Öppna jämförelser som Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför.

I år visar resultatet att 97 procent upplever att hemtjänstpersonalen i Luleå kommun har ett gott bemötande. Den sammantagna nöjdheten av hemtjänsten har också ökat från fjolårets 83 procent till årets 87 procent.

– Vår analys är att det här är ett resultat av att vi har ändrat arbetssätt inom hemtjänsten som innebär en större delaktighet för våra äldre, säger Gabriella Sjöström.

Samtidigt säger hon att förbättringsarbetet måste fortsätta.

– Det är fantastiskt att vi har förbättrat oss inom hemtjänstens samtliga områden med det gäller att hålla i och hålla ut även i fortsättningen.

Bättre än riket

Sammantaget är Luleå kommuns resultat inom vård- och omsorgsboende lika med eller bättre i förhållande till kommunerna i Norrbottens län, förutom inom två områden. Dessa är hur personalen meddelar tillfälliga förändringar och hur svårt det är att träffa läkare eller sjuksköterska på ett äldreboende.

Äldres upplevelse av trygghet i sitt vård- och omsorgsboende är på 89 procent och det är bättre än riket (88 procent).

De är också relativt nöjda med kvaliteten inom vård- och omsorgsboenden. Nöjdheten är på 78 procent medan riket är på 82 procent.

– Det visar att vi fortsättningsvis måste arbeta med att förbättra och utveckla vår verksamhet inom vård- och omsorgsboende, säger Gabriella Sjöström.

Varje enhet inom äldreomsorgen ska nu upprätta en handlingsplan som i korthet går ut på att man genom åtgärder ska förbättra sina resultat i syfte att höja kvaliteten för kommunens äldre.

– Vi ska i Luleå kommun ligga bättre än riksgenomsnittet, något annat mål finns inte, säger Gabriella Sjöström.