Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO-kritik mot socialnämnden i Luleå

Lena Kruse

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Luleå kommun för bristande dokumentation i patientjournaler.
– Det här får inte hända, vi har brustit och tyvärr ser vi återigen att det handlar om bristande dokumentation från vår sida, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

Bakgrunden till IVOs kritik är en tragisk händelse i fjol vid ett vård- och omsorgsboende där en brukare utsattes för vanvård, enligt IVO, och avled på sjukhuset.
IVO anser att den vård som brukaren fått vid vård- och omsorgsboendet har varit dålig.

Brist i patientjournaler

IVO kritiserar också den bristande dokumentationen i patientjournaler. Nu har kommunen vidtagit åtgärder för att patientjournalerna ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård.

– Vi har gett vår hälso- och sjukvårdspersonal uppdaterad information om de lagkrav som finns i vår verksamhet och alla sjuksköterskor som jobbar jourtid planeras få särskild avsatt tid för att göra informationsöverföring kring våra brukare, säger Lena Kruse.

Översyn av organisationen

Kommunen ser också över hela hälso- och sjukvårdsorganisationen gällande ledning och styrning och det arbetet ska vara klart innan årskiftet, berättar Lena Kruse.

Socialnämnden har till den 27 november på sig att svara IVO vilka åtgärder man planerar att göra för att säkerställa att liknande inte händer igen.