Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Resurscentrum Fyren i Luleå.

Fyrens verksamhet ska minska

Fyrens avlastning- och trygghetsplatser kommer under hösten att flyttas till Bergvikens vård- och omsorgsboende.
– Fler ska också kunna bo kvar i sina egna hem med stöd och insatser från hemtjänst och hemsjukvården, säger Monica Forsberg, områdeschef vid Fyren.

Fyrensöppnas i nytt fönster avdelning 1 med inriktning demenssjukdom kommer att flyttas till Bergvikens vård- och omsorgsboende där också anhörigcentrum och dagverksamheten finns.

Satsning på trygghetsplatser

Trygghetsplatser är en satsning i Luleå kommun som är till för personer som är utskrivningsklara från sjukhuset men som inte kan flytta hem direkt efter sjukhusvistelsen. Kommunen har 18 trygghetsplatser.

Platserna kan även användas för personer som bor hemma men på grund av sjukdom behöver en trygghetsplats under en kortare eller längre tid.

Beslutet att flytta avlastning- och hemgångsplatserna vid Fyren är taget utifrån Äldreplanenlänk till annan webbplats som ska skapa förutsättningar för äldre i Luleå att leva ett meningsfullt liv i välbefinnande.