Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stor konferens i Luleå om den sociala barn- och ungdomsvården

Mikael Lekfalk

Luleå är värd för den stora konferensen om den sociala barn- och ungdomsvården som hålls på Kulturens hus tisdag den 12 september.
– Luleå kommun har under flera år varit aktiva i detta arbete och genomfört flera lokala förbättringsarbeten. Det känns riktigt bra att vara en av fem kommuner som nu står som värd för Förbättringsresan, säger kommundirektören Mikael Lekfalk.

Med konferensen Förbättringsresan avslutar regeringen sin kraftsamling för en social barn-och ungdomsvård med god kvalitet.

Bakgrunden till konferensen är behovet av förbättringsarbete inom socialtjänstens arbete med barn och unga.

Stort uppdrag

Cecilia Grefve började år 2015 som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och hon fick i uppdrag att med kommunerna undersöka vilka utmaningar som fanns samt föreslå åtgärder.

Cecilia Grefve har under två år besökt mer än 50 kommuner, bland annat Luleå, för att ta del av utvecklingsarbetet som pågår. Det har även gjorts en nationell tidsmätning av socialsekreterarnas arbete.

Uppdraget har resulterat i tio olika förslag på åtgärder som lämnats till regeringen och förslagen bereds för närvarande inom socialdepartementet.

Presentation av resultat

Under konferensen i Luleå kommer inhämtade kunskaper från uppdraget att presenteras.

Deltagare är socialsekreterare, politiker, chefer, forskare och fackliga företrädare.

Moderator för konferensen är Mikael Lekfalk och bland föreläsarna finns Margareta Winberg som just nu har uppdraget att göra en översyn av socialtjänstlagen.

Program konferensen i Luleå 12 september