Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Gabriella Sjöström har lång erfarenhet inom vård och omsorg och arbetar sedan drygt ett år tillbaka som kommunens socialchef. Här på Bergvikens vård- och omsorgsboende.Foto: Susanne Lindholm

Gabriella Sjöström har lång erfarenhet inom vård och omsorg och arbetar sedan drygt ett år tillbaka som kommunens socialchef. Här på Bergvikens vård- och omsorgsboende.Foto: Susanne Lindholm

Så kvalitetssäkras äldreomsorgen

Det ska vara tryggt att åldras i Luleå. Även om de flesta äldre Luleåbor är nöjda med äldreomsorgen så finns det utrymme för förbättring. Jämfört med andra kommuner är andelen nöjda brukare något under riksgenomsnittet, både inom särskilt boende och hemtjänst.

Inom äldreomsorgen undersöker kommunen regelbundet hur brukarna upplever kvaliteten i vård-och omsorgsboenden och inom hemtjänsten. Enligt de senaste undersökningarna finns det vissa verksamheter där brukarna är väldigt nöjda och andra som har behov av förbättringar.

– Luleå har en bra äldreomsorg men det finns alltid skäl till att utveckla vårt arbete så att vi hela tiden kan erbjuda äldre i Luleå en omsorg av god kvalitet, säger socialchef Gabriella Sjöström.

Förbättringar inom hemtjänsten

Sveriges kommuner och landsting undersöker årligen hur nöjda kommuninvånarna är med servicen inom bland annat skola och äldreomsorg. Vid 2016 års undersökning Kommunens kvalitet i korthet svarade 83 procent att de är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (riksgenomsnittet är 91 procent).

Jämförs de 17 kategorierna inom hemtjänsten, t ex om man erbjuds städning, matlagning eller ledsagarservice så står sig Luleå ganska väl jämfört med servicen i andra kommuner. Luleå ligger även bra till vad gäller personalkontinuiteten. Endast två kategorier sticker ut och visar på behov till förbättringar, hur ofta man har möjlighet till dusch eller att följa med för att handla dagliga varor.

– Vi vet redan från tidigare undersökningar att brukarna önskade större delaktighet att själva påverka insatser inom hemtjänsten. Därför har vi infört ett nytt arbetssätt där vi tillsammans med brukaren planerar hemtjänstens insatser utifrån behoven. Med det mer flexiblare sättet hoppas vi att brukarnöjdheten kommer att öka, säger Gabriella Sjöström.

Viktigt för anhöriga

Vid vård- och omsorgsboenden svarade 80 procent att de är ganska/mycket nöjda med sitt boende (83 procent riksgenomsnitt). Mycket bra betyg får exempelvis möjligheten att kunna tala sitt modersmål, att själv välja nattvila eller när man kliver upp. Sämre upplevs möjligheten att få välja fler alternativa maträtter och möjligheten till internet. Inom vård- och omsorgsboenden kan, på grund av hälsoskäl, inte alla brukare svara själva, och då är det ofta anhöriga som fyller i enkäter.

– Eftersom de anhöriga inte alltid har möjlighet att vara delaktiga i vardagen så är det viktigt att vi informerar om vad som erbjuds. Genom en nära dialog med de äldre och anhöriga kan vi bygga upp rätt förväntningar, delaktighet och trygghet, förklarar Gabriella Sjöström och avslutar:

– Vid nästa brukarundersökning vill jag att resultaten visar på att våra förbättringsarbeten har gett effekt och att brukarna upplever att kvaliteten inom äldreomsorgen har ökat.