Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Trygghetslarm med GPS är ett exempel på nya lösningar som Ellinor Larsson jobbar med att utveckla vidare. Foto: Susanne Lindholm

Trygghetslarm med GPS är ett exempel på nya lösningar som Ellinor Larsson jobbar med att utveckla vidare. Foto: Susanne Lindholm

Digital teknik ger säkrare vård

Nya tekniska lösningar som GPS-larm och digital medicinsignering ska göra vården av äldre i Luleå kommun tryggare och säkrare. – Tanken med den nya tekniken är att den ska bli en naturlig del i kommunens vård och omsorg, säger Ellinor Larsson, verksamhetsutvecklare.

Vid Bergvikens vård- och omsorgsboende har personal och boende tillsammans testat olika tekniklösningar. Det ingick i ett projekt som finansierades med statliga medel. Bland annat har man tittat på hur digital medicinsignering och trygghetskameror bidrar till en ökad trygghet för äldre.

– Vi har också tittat på hur tekniken påverkar sättet vi arbetar på och hur vi snabbare kan implementera lösningarna i verkligheten, säger Ellinor Larsson.

Test med kameror

I det fem månader långa projektet har trygghetskameror testats för tillsyn nattetid. Kommunen har lånat ut en kamera som installerats hemma hos den äldre personen. Personal vid vård- och omsorgsboendet utförde den digitala tillsynen och besökte personen om den behövde hjälp. Inget video-material sparas och det är en hög säkerhet i informations-hanteringen.

Trygghetskamerorna upplevdes som ett bra komplement till övriga tillsyner och många äldre sov lugnare. Personalen upplevde att de kunde planera sitt nattarbete bättre, hjälpa dem med störst behov i rätt tid och minska antalet fellarm.

– Trygghetskamera på natten är ett bra alternativ för den som är lättväckt och inte vill bli störd nattetid men ändå vill känna sig trygg och säker. Andra kommuner i Sverige erbjuder detta med mycket goda resultat, säger Ellinor Larsson.

Även trygghetslarm med GPS erbjuder kommunen äldre med kognitiv svikt eller demens som bor på ett vård- och omsorgsboende och som på egen hand vill och klarar av att vistas utomhus. Larmet är en säkerhet vid promenader och när larmet är aktivt visas personens position på en karta via en mobiltelefon. Går personen utanför den förinställda trygghetszonen eller ramlar så går larmet.

– Vi vet att behov av GPS-larm även finns för äldre som bor kvar hemma och vi ska se över detta under hösten, säger Ellinor Larsson.

Säker kontroll av läkemedel

En annan produkt som testats är digital medicinsignering (se bilden ovan) som ska säkra kontrollen av läkemedel. När en person fått sin medicin signerar omvårdnadspersonalen detta digitalt i ett datasystem vilket gör att sjuksköterskan ser direkt om medicinen getts i rätt tid.

Omvårdnadspersonalen har också möjlighet att skicka meddelande till sjuksköterskan när medicin är på väg att ta slut och behöver fyllas på. Digital medicinsignering och trygghetskamera kommer under hösten att fortsätta testas.

– Det viktigaste med den här digitala tekniken är att den kommer till stor nytta för våra äldre som är i behov av kommunens vård och omsorg, avslutar Ellinor Larsson.

Fredrik Winneborn