Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Om stöd till dig som anhörig

På torsdag 7 september är du som är anhörig eller intresserad av området välkommen till en föreläsning som handlar om anhörigstöd i kommunen och forskning kring det. 

Anhöriga är en viktig del i stödet till den äldre personen och att vara anhörig innebär både glädje och utmaningar. Det är viktigt att uppmärksamma och stötta anhöriga i deras betydelsefulla roll, och till bibehållen livskvalitet.

Kom och lyssna till

  • Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg inom Luleå kommun, berättar om äldreomsorgens vision för anhörigstöd.
  • Anna-Lena Hansson, berättar om sitt arbete som anhörigkonsulent.
  • Jenni Riekkola, doktorand vid Luleå tekniska universitet, berättar om sin forskning om anhörigas erfarenheter av delaktighet i vardagliga livet vid användandet av korttidsvård.

Dag: 7 september
Tid: 12.00-13.00
Plats: Vetenskapens hus

Välkommen!