Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Långa väntetider vid myndighetssektionen

Biståndshandläggarna vid socialförvaltningens myndighetssektion äldre har mycket att göra just nu och handläggningstiderna är längre än vanligt.

En hög arbetsbelastning under lång tid i kombination med personalomsättning, pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera nya socionomer gör att handläggningen av ärenden drar ut på tiden. Det kan till exempel handla om ansökningar om insatser i hemmet, dagverksamhet och särskilt boende. 

– Nyrekrytering pågår med förhoppning att vi ska ha full bemanning till hösten säger Annika Vikström, enhetschef vid enhet äldre.

Konkurrensen om de få socionomer som finns tillgängliga är hög. Kommuner, privata aktörer och andra arbetsgivare konkurrerar om socionomerna och det är en nationell problematik.

Mer information för dig som är äldre/senior i Luleå kommun hittar du här.