Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hot mot socialförvaltningen

Det har inkommit ett allvarligt hot mot socialförvaltningen i Luleå (Repslagargatan). Händelsen är polisanmäld.

Alla dörar är låsta till huset och vakter finns i entrén. Polisen är på plats för en riskbedömning av läget.

– Vi har informerat all vår personal och de medarbetare som hotet är riktat mot får nu stöd och skydd, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ och familjeomsorgen i Luleå kommun.