Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun först med frivilliga delade turer-tjänster

Sedan februari i år är det möjligt för personal inom Luleå kommuns hemtjänst att ha en anställning med enbart delade turer. Birgitta Martinsson är en av de som hittills valt anställningsformen.
– Jag trivs med upplägget, det passar mig och mitt liv, säger Birgitta.

Luleå kommun är först ut i Sverige med att erbjuda denna anställningsform. Birgitta, som arbetat inom kommunens hemtjänst cirka två år, påbörjade på sin nya anställning den 17 april.

– Jag valde en delad-tur tjänst för att det passar mig och mitt liv. Jag har inga småbarn hemma som jag behöver ta hänsyn till så för mig är en förmånlig anställning, säger Birgitta.

Den som har en anställning med delade turer inom Luleå kommun arbetar 32 timmar i veckan men får lön för 37 timmar, vilket motsvarar en heltidstjänst inom hemtjänsten.

– Anställningen gör att jag blir ledig under längre perioder mellan mina skift och eftersom att vi är två personer i min hemtjänstgrupp som har valt denna anställning kan vi byta skift med varandra om det finns behov, berättar Birgitta.

Anställningsformen prövas nu inom kommunen och ska utvärderas innan den sista oktober. Faller det väl ut så fortsätter införandet.