Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bättre samverkan mellan vårdgivare

Luleå kommun deltar i ett pilotprojekt som heter Min plan och som ska generera bättre samverkan mellan olika vårdgivare och göra det enklare för patienter och närstående i kontakten med vården.

En person som är sjuk har ofta kontakt med flera olika vårdgivare. Projektet Min plan syftar till att patienter ska känna att deras behov styr och att de kan vara med och påverka.

Det ska vara enkelt och tryggt i kontakten med vården - oavsett vem som är vårdgivare. Målet är att alla personer i behov av samordnade insatser ska ha en egen plan.

Från och med den 1 januari 2018 föreslås en ny lag träda i kraft om samverkan vid utskrivning av hälso- och sjukvård. Det innebär bland annat förändrade arbetsprocesser vid utskrivning från sjukhuset. Mycket av den vårdplanering som sker inne på sjukhuset där kommun och primärvård deltar kommer i stället att ske i patientens hem efter utskrivning.

Pilotprojektet pågår 25 april-9 juni 2017.

Läs rutinen för piloten i Min plan.öppnas i nytt fönster