Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Konkurrensverket avskriver ärende

Konkurrensverket avskriver ärendet gällande att Luleå kommun har köpt platser för behandling av personer i ett missbruk på ett behandlingshem utan ramavtal.

Konkurrensverket anser att kommunen har ingått i den pågående upphandling som SKL Kommentus genomför och vars ramavtal träder i kraft i juni/juli 2017.

Konkurrensverket betonar särskilt i sitt beslut att man inte har tagit ställning till om Luleå kommuns köp av behandlingsplatser utan ett giltigt ramavtal är tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen.

Läs också: Socialnämnden svarar konkurrensverketlänk till annan webbplats