Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tillsyn via trygghetskamera införs för äldre

Luleå kommun kommer i år att erbjuda äldre personer trygghetskamera som ett alternativ till tillsynsbesök nattetid.
– En trygghetskamera kan vara ett alternativ för den som är lättväckt och inte vill bli störd nattetid men vill känna sig trygg och säker under natten, säger Ellinor Larsson, verksamhetsutvecklare vid Luleå kommun.

Tillsyn via trygghetskamera innebär att kommunen lånar ut en kamera som installeras hemma hos den äldre personen.

Den digitala tillsynen utförs av behörig personal som arbetar vid kommunens larmcentral. Visar tillsynen att personen behöver hjälp åker personal från nattpatrullen ut. Inget videomaterial sparas och det är en hög säkerhet i informationshanteringen.

Ellinor Larsson

– Flera andra kommuner i Sverige erbjuder detta med mycket goda resultat, säger Ellinor Larsson.

Luleå kommuns personal utbildas under april och därefter sätts ett antal kameror i drift hos de personer som meddelat intresse att testa detta.

Trygghetskameror kommer att erbjudas till personer efter behov. Kostnaden för tillsyn via trygghetskamera är densamma som för ett ordinarie tillsynsbesök.

Veta mer

Är du intresserad av en trygghetskamera eller vill veta mer om digital tillsyn? Kontakta larmgruppen på 0920-45 30 00. Telefontid måndag-fredag klockan 8-11.