Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Ingenting är svårt i mitt jobb"

Lahib Yousif

Lahib Yousif är chef för gruppen som arbetar med ensamkommande flyktingbarn (EKB) och bedömningsteamet vid socialförvaltningens barn- och ungasektion (BUS). Hon stortrivs med sitt arbete och med sina kollegor.

På Lahibs enhet arbetar sju personer med ensamkommande flyktingbarn. De arbetar för att ge dessa barn samma stödinsatser och möjligheter som alla andra barn i Sverige har.

– Vi utreder de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsformer och andra insatser och vi följer även upp våra insatser. Vi ansvarar bland annat för att se till att barnen får en skolgång. Det är en rättighet som alla barn i Sverige har och samma regler ska gälla även för ensamkommande.

På bedömningsteamet arbetar nio personer. Gruppen tar emot anmälningar och ansökningar som gäller barn från 0-20 år. Vid behov inleder de utredningar om vilka insatser som ett barn behöver. De arbetar även med att ge hjälp, stöd och vägledning åt vuxna som är i kontakt med barn som har det svårt.

Vad är roligast med ditt jobb?

– När vi ser att ett barn mår bra! När ensamkommande barn känner sig trygg i vårt samhälle och när föräldrar upplever att vi lyssnat och att vi kunnat hjälpa dem. Att samverka med andra verksamheter och aktörer är också givande. Vi har bland annat bra samarbeten med arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, migrationsverket och polisen.

Vad är svårast?

– Ingenting är svårt i mitt jobb, det finns bara utmaningar. Genom samverkan och samarbete inom BUS och med andra sektioner kan vi tillsammans lösa alla utmaningar.