Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

MST-teamet i Luleå gratulerades av Gabriella Sjöström, socialchef, och Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande. Från vänster: Gabriella Sjöström, Margareta Bladfors Eriksson, Bettina Svanlöv, MST-behandlare, Geena Jacobsson, MST-expert, Stina Jönsson, MST-behandlare, Eva Lakso, områdeschef familjestödssektionen, Veronica Stenlund, MST-behandlare.

Fint pris till kommunens MST-team

Per Granberg, enhetschef, tog i går emot årets internationella pris för teamets arbete med metoden multisystemisk terapi (MST).
– Det här känns helt fantastiskt, säger en glad pristagare.

MST är ett intensivt familj- och samhällsbaserat behandlingsprogram som fokuserar på hela den miljö där ungdomarna befinner sig: hemmet, skolan, kompisar och närområdet där beteendetproblemen ofta upprätthålls.

MST-terapeuterna arbetar också med att öka föräldrarnas färdigheter att förändra sitt barns beteende.

Metoden används i hela världen och i Luleå har den använts sedan november år 2016.