Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nattpatrullens utmaningar

Hanna H. Kröger

Luleå kommuns nattpatrull gör planerade hembesök för att bland annat ge medicin och se till brukare. De svarar även på de trygghetslarm som kommer in under natten. Vissa nätter kan ett akut larm göra att de behöver prioritera bort ett planerat besök.

Nattpatrullen arbetar efter en prioritetsordning där de utgår från vilka besök som är planerade och vilka larm som kommer in. Prioriterat är så kallade ”tysta larm” där larmoperatörerna inte kan nå brukaren angående larmet vilket kan tyda på att något allvarlig hänt.

– Vår personal är van att prioritera besök. Vi gör det utifrån den information som vi får från larmen och den kännedom vi har om personerna vi besöker. Är det svårt att göra en bedömning så tar personalen kontakt med beredskapschefen på natten, säger Hanna Hagman-Kröger, chef för nattpatrullen.

Exempel på besök som kan prioriteras bort är de som enbart innebär tillsyn, eller där det bedöms att brukare kan vänta. Vissa nätter räcker det med att nattpatrullen senarelägger sitt besök eller att de får ändra ordningen på besöken.

Cirka 270 personer i Luleå kommun är beviljade nattpatrull och cirka 1 400 brukare har trygghetslarm idag. Nattpatrullen har sju bilar ute på nätterna. En i Råneå med omnejd och sex stycken i Luleå med omnejd. Till Nattpatrullens hjälp finns även sjuksköterkor som arbetar nattetid.