Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen ska halvera övergångskontrakten

Luleåbor som av olika skäl inte får ett förstahandskontrakt ges nu en möjlighet att kvalificera sig för ett eget bostadskontrakt. Målet är att halvera de så kallade övergångskontrakten fram till år 2019.

I Luleå finns för närvarande 322 övergångskontrakt. Av dessa skulle 80 vara aktuella för ett förstahandskontrakt inom den närmaste tiden och utan något stöd från socialförvaltningen.

– Det är viktigt att personer som har en lång historia av brister i sin boendesituation känner att de kan få utvecklas och stå på sitt eget bostadskontrakt. Det stärker dem som människor i vårt samhälle, säger Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande.

Hårda krav

Vissa övergångskontrakt har varit svåra att överlåta till hyresgästen eftersom fastighetsägaren har ställt krav på en fast inkomst. Det kommunala bolaget Lulebo ändrade sina regler i höstas och accepterar nu försörjningsstöd och etableringsersättning som fast inkomst.

Beslutet att genomföra halveringen av övergångskontrakt går upp i kommunstyrelsen i dag, onsdag den 28 mars. I förslaget blir också rollfördelningen i kommunen tydligare.

Stadsbyggnadsförvaltningen blir ansvarig för att samordna och fördela bostäder samt hantera hyresadministrationen. Socialförvaltningen ansvarar för de sociala insatserna.

Frågor och svar om övergångskontrakten

Varför ska övergångskontrakten halveras?
Luleå ligger i jämförelse med andra kommuner i Sverige högt när det gäller antalet övergångslägenheter. Syftet är att minska dessa och ge Luleåbor möjlighet att få ett förstahandskontrakt när de är redo för det. I nuläget har vi ett litet utflöde från övergångskontrakt till förstahandskontrakt, trots att individer inte längre behöver vårt stöd. Målet med vårt arbete är att individer ska ges möjlighet att leva och bo som andra.

Hur många övergångskontrakt har vi nu?
Vi har 322 övergångskontrakt i Luleå kommun.

Om en Luleåbo med övergångskontrakt får ett eget bostadskontrakt och missköter sig, vad händer då?
Samma regler och ansvarstagande gäller för dessa individer som för viken hyresgäst som helst. Riskerar man att bli vräkt börjar processen om för individen med ett övergångskontrakt och stöd från oss i syfte att klara sin vardag och vara en god hyresgäst.

Hur ska kommunens bostadsförmedling hantera bostäder till Luleåbor som är aktuella för övergångskontrakt? Ni ska även ge bostäder till nyanlända Luleåbor och ni har redan en lång bostadskö.
Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa bostäder till invånare som av olika skäl inte kan lösa sin egen situation. Vi arbetar också med att hitta såväl tillfälliga som permanenta lösningar och här jobbar vi med kommunens egna bestånd och externa hyresvärdar i Luleå.