Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pengar försvunna från gruppbostad

25 000 kronor har försvunnit från en person som bor i en av kommunens gruppbostäder.
– Det här ska inte hända i våra verksamheter och jag är mycket upprörd över att det har skett, säger Åsa Jonsson, enhetschef.

Små summor har systematiskt tagits ut från personens kreditkort. Händelsen är polisanmäld och socialförvaltningen har upprättat en avvikelse som är ett standardförfarande när något oförutsett inträffar för personer som får vård och omsorg av Luleå kommun.

Kommunen har vidtagit följande åtgärder för att säkerställa att stölder av kontanta medel inte ska inträffa igen:

  • Endast två medarbetare ska ha tillgång till värdeskåp där pengar och kort förvaras.
  • Säkerställt att kommunens policy kring brukares kontanta medel följs.
  • Fler kontroller av bokföring av kontanter så att eventuella missförhållanden upptäcks tidigt.