Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från vänster Peter Hedström Durhan AKK-team, Veronica Häggkvist-Nilsson AKK-team, Gunilla Thunberg logoped, forskare DART, Veronica Lidström AKK-team samt Amanda Nyberg logoped DART. Foto: Jerker Nyström, Text&layout

Kommunikation för alla

Den 15 mars arrangerade Luleå kommun, tillsammans med LTU och Specialpedagogiska skolmyndigheten en utbildningsdag med temat ”Kommunikation – en rättighet för alla”. Dagen gav inspiration och tips till de som arbetar med personer i behov av kommunikationsstöd.

Kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet och något som alla har rätt till. Alla har dock inte samma förmåga att förstå eller göra sig förstådda. Barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller hjärnskada kan behöva kommunikationsstöd i form av ljud, kroppsrörelser, tecken, bilder eller symboler. Socialförvaltningen inom Luleå kommun driver sedan 2015 ett projekt inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det är den största satsningen i landet just nu och anledningen till att utbildningsdagen arrangerades.

Dagens föreläsare kom från DART, ett kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. De arbetar med AKK, kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Gunilla Thunberg, en av föreläsarna och forskare inom ämnet, tycker att Luleå kommuns arbete med AKK är ett föredöme.

– Vi som jobbar på DART är verkligen stolta över er, ni är den första kommunikationskommunen! Ingen annan kommun arbetar med ett helhetskoncept inom kommunikation som ni gör i Luleå, säger Gunilla.

Till utbildningsdagen kom cirka 200 deltagare från kommuner, landsting, elevhälsa, studenter, personal från universitetet och medarbetare från Luleå kommuns socialförvaltning. Vad de alla har gemensamt är att de möter personer som har behov av kommunikationsstöd i vardagen. Gunilla hoppas att de som deltog blev inspirerade och fick tips och idéer på hur de kan använda det kommunikationsstöd som finns tillgängligt i sin vardag.

– Det finns bra material att ta del av, bilder och filmer, och dessa hjälpmedel måste få komma till nytta, säger Gunilla.