Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun satsar på digital teknik inom äldreomsorgen

Nu används ett antal trygghetslarm med GPS för äldre personer med kognitiv svikt eller demens inom kommunens vård- och omsorgsboenden.
– Vi vill erbjuda dem en möjlighet till fortsatt aktivitet men under säkra former, säger Lena Kruse, chef för vård och omsorg i Luleå kommun.

GPS-larmet är till för äldre personer som på egen hand vill vistas utomhus. Larmet ska användas som en säkerhet vid promenader och eventuell fallrisk.

När larmet är aktivt visas personens position på en karta via en mobiltelefon. Går personen utanför den förinställda trygghetszonen eller ramlar så går larmet.

Det krävs ett beslut från kommunen för att få ett GPS-larm. 

Lena Kruse

Verklighetslabbet är i gång

I december inleddes en förstudie om verklighetslabböppnas i nytt fönster vid Bergvikens vård- och omsorgsboende. Där testas nya tekniska produkter och tjänster i en verklig miljö.

En av produkterna som testas är digital medicinsignering som ska säkra kontrollen av läkemedel. När en person fått sin medicin signerar sjuksköterskan eller omvårdnadspersonalen detta digitalt i ett datasystem.

– Vi testar det här till och med april och sedan utvärderar vi. Jag har gott hopp om att det ska slå väl ut, säger Lena Kruse.

Läs mer om digital medicinsigneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.