Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyrens korttidsboende

Kommunen kritiseras för bristande bemanning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar skarp kritik mot socialnämnden i Luleå kommun och kräver att Fyrens korttidsboende ska vara bemannad nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.

Anna Fors

IVO kritiserar också kommunen för att inte leva upp till sin egen rutin om en god palliativ vård.

Anna Fors är chef för korttidsboenden i Luleå kommun och hon håller inte med om kritiken.

– Vi har den högsta nattbemanningen i hela kommunen på Fyren och vi har ingen händelse därifrån som bygger på att vi inte har gett en god palliativ vård, säger hon.

Socialnämnden ska senast den 28 april redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Om IVO anser att kraven inte uppfylls kan ett vitesföreläggande utfärdas.