Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO-beslut utan åtgärder för kommunen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar två ärenden utan åtgärder för kommunen.
– De bedömer att vi satt in tillräckliga åtgärder för att det inte ska hända igen och det är bra då det bekräftar att vi kan säkra vården och omsorgen, säger Lena Kruse, chef för vård och omsorg i Luleå kommun.

Lena Kruse

Det ena ärendet handlar om en vårdskada inom hemtjänsten där en person fått insulin trots att denne inte var diabetiker. Det andra ärendet handlar om ett trycksår inom vård- och omsorgsboende.

IVO skriver i sitt beslut till kommunen:

"Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen."