Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun deltar i socialstyrelsens fokusgrupp

Peter Hedström Durhan

Peter Hedström Durhan, projektledare i Luleå kommuns team för Alternativ kompletterande kommunikation (AKK), är inbjuden att delta i socialstyrelsens fokusgrupp som ska undersöka ett nytt metodstöd.
– Jag hoppas att det leder till att personer med nedsatt beslutsförmåga får ett bra och fungerande stöd och förstå de insatser som erbjuds, kunna värdera dem, uttrycka sin vilja samt vara delaktiga i utformandet av dem, säger han.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag som går ut på att stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Syftet är att vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga som har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i högre grad än i dag ska få ta del av insatser som de vill ha och har behov av.

Målgruppen för metodstödet är personal som arbetar inom socialtjänsten samt personer som upprättar genomförandeplaner.