Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från vänster i bild: Anna Breistrand (SOC), Pernilla Stoltz (AF), Ulrika Waara (AF), Birgitta Nyström (AMF/Luleå kommun) och Mrhawit Arkebe (serviceassistent)

Alla vinner på jobbsteget

Jobbsteget är ett projekt som ger nyanlända personer eller långtidsarbetslösa möjlighet till anställning. Syftet på sikt är även att trygga Luleå kommuns försörjningsbehov av personal inom olika förvaltningar.

Jobbsteget startade vid årsskiftet 2016/2017 och drivs av Luleå kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen. Socialförvaltningen är först ut med att delta i projektet som framöver även kommer att omfatta fler förvaltningar inom kommunen. Socialförvaltningen anställer serviceassistenter till vård- och omsorgsboenden.

Mrhawit Arkebe är en av de som valt att söka till projektet. Hon kommer från Eritrea och har bott i Sverige i drygt två år. Nu jobbar hon på Forsbacka vård- och omsorgsboende. Hennes anställning sträcker sig över ett år och började med en månads praktik. Mrhawit trivs bra med sitt jobb och rekommenderar varmt jobbsteget till andra.

- Det är många möten med människor och jag trivs bra med att jobba med andra, berättar hon.

Som serviceassistent har Mrhawit varierande arbetsuppgifter, hon städar, bäddar rent och arbetar i köket. Hon spenderar även tid med de som bor på boendet, sitter med vid måltider och går ut på promenader. Parallellet med arbetet studerar hon svenska vid vuxenutbildningen.

Då projektet omfattar många människor har socialförvaltningen även anställt arbetsledare. Deras roll är att leda, fördela och i viss omfattning även delta i vårdnära tjänster. I uppdraget ingår även att introducera och instruera serviceassistenterna i det dagliga arbetet. Fanny Sihvonen från socialförvaltningen är en av arbetsledarna.

- Det är ett jättespännande projekt som alla vinner på. Det är positivt för vår personal, alla serviceassistenter och även för de som bor på våra boenden, säger Fanny.