Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kritik för brister i läkemedelshanteringen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Luleå kommun för brister i läkemedelshanteringen.
– Det är verkligen olyckligt att detta har hänt, säger Lena Kruse, chef för vård och omsorg i Luleå kommun.

Kommunen har uppgett i sitt yttrande till IVO att man inte fått tillgång till läkemedelslistan där brukarens mediciner och ordinationer framgått.

IVO menar att det innebär att kommunen inte kan ge en god och säker vård till brukare som är i behov av det. Det är också kommunens ansvar att se till att det finns rutiner kring ordination av läkemedel.

Pilotprojekt pågår

Ett sätt att säkra kontrollen av läkemedel är att göra det digitalt. Just nu pågår ett pilotprojekt vid kommunen där man planerar för att testa digital medicinsignering vid vård- och omsorgsboenden.

– Vi testar det här till och med april och sedan ska vi utvärdera resultatet men jag har gott hopp om att det slår väl ut, säger Lena Kruse.

Läs mer om digital medicinsigneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.