Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Regeringens Tillitsdelegation besöker Luleå

Laura Hartman

Tillitsdelegationen besöker Luleå onsdag den 11 januari. Delegationen besöker bland annat kommunens öppenvård och sektionen för barn och unga.
– Jag hoppas att besöket i Luleå ska ge viktiga synpunkter för vårt fortsatta arbete, säger Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen.

Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen som arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor.

En stor del av Tillitsdelegationens arbete är att lyfta fram goda exempel och skapa förutsättningar så att välfärdens medarbetare som lärare, socialsekreterare och läkare kan fokusera på kärnuppdraget.

– Minskad administration och att ta bort onödiga krav är viktigt för att kunna tillvarata medarbetares fulla kompetens och förmåga fullt ut, säger Laura Hartman.

Hållpunkter
10.00 Inledning och presentationsrunda
10.15 Information och dialog om Luleås plan för barn och unga
11.15 Luleås tillitsstyrning
13.00 Studiebesök i öppenvården
15.00 Studiebesök barn- och ungasektionen